UA-54924628-1

Actief aanbod voor studenten tijdens academische hoogtepunten

Academische vorming

Wij stimuleren studenten van hogescholen en universiteiten doorheen belangrijke fasen van hun academiejaar. Ervaringsgericht helpen we de individuele student in zelfsturing, doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidszin. Groepsvormend werken we naar integriteit, het verbeteren van relaties en sociale vaardigheden.

Elk programma is zowel fysiek als mentaal voor elke student uitdagend. Het aanbod stuurt studenten aan tot minder snel afhaken, beter functioneren in groep en persoonlijke prestaties te verbeteren.

Kernthema’s

Zelfsturing, rollen en posities in groep, ontwikkelstadia van groepen, kernkwaliteiten, feedback geven en krijgen, leerstijlen en leerdifferentiatie, communicatie, actief luisteren, probleemoplossend handelen, projectmatig werken, conflicthantering

> Interesse? Vraag meer info of uw offerte op maat.

Fasen tijdens academiejaar

klik op plusteken voor meer uitleg

 • Begin van het academiejaar

  Nieuwe studenten van grote klasgroepen die elkaar willen leren kennen. Het resultaat is een positieve sfeer met betere onderlinge verhoudingen naar anderen en de school.

 • Tijdens vormingsdagen

  Studenten dichter bij elkaar brengen en sterke relaties uitbouwen. Dit door te werken met vooropgestelde thema’s of door de studenten aangehaalde thema’s. We gaan dieper in op zaken als groepsdynamica, ieders plaats en rol in de groep, leiderschap, vertrouwen, positief conflict hanteren. Actieve werkvormen worden afgewisseld met inzichtelijke nabesprekingen.

 • Voorafgaand stressvolle periode

  Voorafgaand aan examens of stages kunnen we helpen de spanning verlichten, een verandering van tempo op gang brengen, maar ook samenhorigheid binnen de groep studenten brengen als gezamelijke uitdaging in plaats van concurrentie.

 • Voor studenten met moeilijkheden

  Gericht op het versterken van hun zelfvertrouwen, potentieel en mogelijkheden verkennen en de noodzaak leren inzien van goede keuzes te maken.

 • Afronding van het academiejaar

  Als manier om het succesvol jaar af te sluiten en daarbij een samenhorigheids​​gevoel onder de leden van de klas tot stand te brengen.