UA-54924628-1

We werken van binnen naar buiten, en andersom

klik op plusteken voor meer uitleg

 • Onze kernwaarden
  Duurzaamheid op sociaal en ecologisch vlak
  Verantwoordelijk nemen
  Wakker maken van sluimerend potentieel
  De kracht dat ervarend leren het beste in mensen boven haalt
  het beste in mensen boven haalt
  Buiten de eigen kaders treden
 • Veiligheid als speerpunt

  Veilig werken en risico’s beperken is ons uitgangspunt. Terrago aanvaard dat risico’s inherent aan onze programma’s verbonden zijn. Om aan de normen te voldoen meten wij onze veiligheidsrichtlijnen aan erkende beroepsfederaties.

  Terrago heeft aandacht voor factoren die lichamelijke en emotionele veiligheid van deelnemers waarborgen of hinderen.
  Wij besteden veel zorg aan correct gebruik en onderhoud van materialen. Steeds vanuit het oogpunt dat deelnemers degelijk en veilig materiaal gebruiken. Daarnaast geven we aandacht aan een veilige leeromgeving en is er oog voor de lichamelijke (on)mogelijkheden van deelnemers.

 • Medische doorlichting
  Deelnemers worden voor aanvang van onze programma’s medisch doorgelicht. Terrago is zo op de hoogte van mogelijke lichamelijke of medische beperkingen van deelnemers. In geval dat een deelnemer medische zorg nodig heeft, kunnen wij vanuit dat belang correct handelen. De medische doorlichting heeft geen rechtsgeldigheid en is niet bedoeld voor onze verzekeringsmaatschappij.
 • Groen en natuurbewust

  Terrago besteedt aandacht om de impact van haar programma’s op de natuurlijke omgeving te minimaliseren. Als organisatie nemen wij duurzame standpunten in. Deelnemers worden actief aangespoord ecologische richtlijnen toe te passen en daarmee respect voor de natuur op te brengen.

Visie

1. Uw organisatie als levend systeem

Wij zien uw organisatie als een levend systeem met zijn eigen unieke dynamiek. Wij ondersteunen daarbij de ontwikkeling op individueel- en teamniveau. Onze drijfveer is mee te werken aan duurzaam organisatiecultuur. Mensen opnieuw laten verbinden met nieuwe manieren van werken naar de ‘ziel’ van hun bedrijf.

2. Vaardige mensen die functioneren in deskundige teams

Ons uitgangspunt is mensen effectiever samen te laten werken en meer oog te krijgen voor hun persoonlijke ontwikkeling. Onze leertrajecten werken naar oplossingen: vanuit actieve werkvormen en gefaciliteerde gesprekken samen nagaan wat potentieel aanwezig is, wat al ontwikkeld is en onderzoeken welke gewenste focus nodig is naar de toekomst.

3. Talenten en potentieel aanwakkeren van mensen

Wij geven onder andere jonge mensen kansen om zich te ontplooiien naar belangrijke fases in hun leven zoals school en starten met werken. De focus ligt op het ontwikkelen van een eigen identiteit en het geloof in eigen talent en mogelijkheden.